Tên chính thức : Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3801033926
3. Ngày cấp : 5/9/2012
4. Địa chỉ trụ sở : Đường Lê Duẩn, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
5. Điện thoại : 06513886667
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------