Tên chính thức : ủy Ban Mặt Trần Tổ Quốc Việt Nam Thị Xã Bình Long
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3801049122
3. Ngày cấp : 22-04-2013
4. Địa chỉ trụ sở : 21 Phan Bội Châu, Thị xã Bình Long, Bình Phước
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng của các hiệp hội, tổ chức khác

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------