Tên chính thức : ủy ban nhân dân xã Hoàng Nam
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0600969780
3. Ngày cấp : 13-11-2012
4. Địa chỉ trụ sở : Xã Hoàng Nam, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------