Tên chính thức : Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Thương Mại Trung ương Tại TP Hồ Chí Minh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0312336573
3. Ngày cấp : 21-06-2013
4. Địa chỉ trụ sở : 12 Võ Văn Kiệt (Lầu 3), Quận 1, TP Hồ Chí Minh
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Hoạt ng của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------