Tên chính thức : Đảng ủy Khối Cơ Sở Bộ Xây Dựng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0312153812
3. Ngày cấp : 5/2/2013
4. Địa chỉ trụ sở : 14 Kỳ Đồng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc : Nguyễn Phong Nhật
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng hành chính và hỗ trợ văn phòng

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------