Tên chính thức : Đảng ủy Khối Cơ Sở Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0312187473
3. Ngày cấp : 15-03-2013
4. Địa chỉ trụ sở : 135 Pasteur, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt ng của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------